Věci odevzdané do sběrného dvora v ulici Bratří Štefanů, které někomu už dosloužily, si může za malý poplatek koupit kdokoliv, komu se naopak ještě budou hodit.

"Smyslem projektu je opětovné využití výrobků a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu. Druhé sběrné místo se v těchto dnech připravuje ve sběrném dvoře Na Brně," informovaly Hradecké služby.

Vysazené doubky mají zvýšit podíl listnatých dřevin v městských lesích. Smíšené lesy jsou podle pracovníků Hradeckých služeb odolnější vůči biotickým (hmyzím škůdcům) i abiotickým (například vítr) činitelům. Vyšší je i jejich biologická a estetická hodnota, nabízejí více potravních možností zvěři a svým bohatým opadem zvyšují stav lesní půdy.