Správci městské zeleně kácejí nemocné a poškozené stromy. A to i přesto, že je léto, tedy vegetační období. Důvodem je prevence, aby se zejména za bouřky nebo nárazového větru snížilo riziko škod na majetku nebo zdraví lidí pádem větví či celých stromů.

Například ve čtvrtek se poroučela k zemi vysoká vrba stojící roky u hotelu Alessandria na Slezském Předměstí. „Její stav byl takový, že hrozilo zlomení větší části stromu, což by mohlo ohrozit lidi nebo auta. Už v předjaří jsme strom odlehčili řezem, aby se snížilo riziko do doby, než začne platit povolení o kácení,“ vysvětlil vedoucí správy městské zeleně Technických služeb Hradec Králové Daniel Jeřábek. Dodal, že problémem vrby byla hniloba, a tudíž ztráta pevnosti dřeva. „To je nezvratný stav. Možnost ošetření neexistuje,“ řekl.

Kvůli prevenci v období četnějších bouřek padly také čtyři lípy rostoucí u Brněnské třídy naNovémHradci.

Některé stromy už nevydržely nárazy větru a bouřky v minulých dnech. Například počátkem týdne došlo k rozlomení jilmu rostoucího u Stoleté hospody na Slezském Předměstí, několik dní předtím se vinou přírodního živlu zřítily k zemi lípa a borovice poblíž Velké ulice na Pouchově.

Další preventivní likvidace nebezpečných stromů se ještě plánuje. Zřejmě v příštím týdnu dojde ke skácení topolu u křižovatky ulic Pod Zámečkem a Blodkova, motorové pily se zakousnou i do lípy v Hradecké ulici v Třebši, která hrozí rozlomením. Pokácené stromy budou nahrazeny mladými. „Počítáme s tím při podzimní výsadbě,“ slíbil Daniel Jeřábek.

O suché větve hrozící pádem do vozovky dnes přijdou topoly lemující třebechovickou výpadovku na Slezském Předměstí.