„Cena Učené společnosti je významným oceněním, kterou toto společenství předních českých vědců uděluje vědeckým pracovníkům, pedagogům a studentům za mimořádné aktivity a úspěchy v oblasti vědy. Předávání ceny se konalo v pražském Karolinu při příležitosti slavnostní části XXI. valného shromáždění Učené společnosti ČR. Tuto významnou konferenci poctili svojí účastí i přední britští vědci," přiblížil ředitel gymnázia Ladislav Bartůška, který je na úspěchy svých studentů zvlášť hrdý.

Radost má i oceněný Jan Zelený: „Když si nyní uvědomím, že tohle všechno bylo možné jen díky práci, kterou jsem ze začátku považoval za náročnou a zdlouhavou, mohu jedině říci, že to všechno stálo za to a že díky své spolupráci s UHK jsem nyní nejen o něco vzdělanější, ale už nemám strach ze své budoucnosti," říká.