Pro letní semestr tohoto školního roku se fakultě podařilo zajistit 30 stipendijních pobytů na partnerských školách v zemích EU zaměřených na cestovní ruch, ekonomii a management a 10 pobytů zaměřených na informatiku. Studenti mohou vyjet například na Kypr, do Belgie, Finska, Norska, Francie, Portugalska, Španělska a dalších zemí. Protože zájem studentů je velký, musí je univerzita vybrat.

Podmínkou účasti v daném programu je být studentem FIM, mít úspěšně za sebou minimálně první ročník studia na FIM a také dostatek finančních prostředků. Poskytovaná stipendia totiž pokrývají jen část nákladů.

Na výběrové schůzce minulý týden si studenti již konkrétně vybírali z nabízeného seznamu univerzit. Ti nejlepší měli přednostní právo výběru. Například Eliška Hrnčířová, která studuje posledním rokem magisterský obor informační management, si vybrala univerzitu v Hullu ve Velké Británii. „Anglie mě vždycky lákal, chtěla bych i cestovat a zdokonalit v jazyce." řekla.

Studenti jezdí také do USA, na Tchajwan a do Thajska. Letošní novinkou je uzavření smlouvy se dvěma univerzitami v Kazachstánu.

Petra Poulová, Ph.D., proděkanka FIM pro rozvoj a zahraniční styky