„Studenti si celé setkání naplánovali a zorganizovali sami," uvedl jeden z vedoucích semináře Lukáš Bohuslav. Kromě nezbytné přísahy a předání webu připravili studenti i tombolu a hudební doprovod v podobě skupiny, respektive spíš malého orchestru, s názvem Electrophonix.

„Psaní článků je tvůrčí činnost a díky semináři jsme jistější třeba v tom, jak vést rozhovor nebo napsat fejeton," prohlásil David Lekeš, jeden ze třeťáků, kteří Štafle od svých starších spolužáků přebírali.

„Je důležité, aby dnes studenti rozuměli tomu, jak se média tvoří, aby dokázali mediální obsahy rozumně klíčovat," řekl Bohuslav. Seminář doposud navštěvovalo asi 150 studentů.

David Rozsíval