Studenti skládali zkoušku jak ze základních předmětů, jako je český jazyk a literatura, cizí jazyk či matematika, tak i z odborných předmětů, jako jsou biologie, pedagogika, psychologie, výtvarná a tělesná výchova.

Ve dnech 23. až 26. května čeká ústní maturitní zkouška studenty dálkového studia Předškolní a mimoškolní pedagogiky, kterým k odborným předmětům přibude zkouška z hudební výchovy.

Dálkoví studenti na Sion High School maturovali již v loňském roce, letos jich k maturitní zkoušce postoupilo 39. Pro mnohé z nich bylo studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky na Sion High School zásadní pro možnost jejich dalšího pokračování v rolích učitelek mateřských škol, vychovatelek a podobně.

Klára Barvová