Vyzkoušli si tak mezinárodní konferenční hovor na vlastní kůži.

Videoprojekci za Českou republiku vedla Marcela Svatáková, učitelka anglického jazyka. Diskuse probíhala přibližně hodinu, podle předem stanoveného plánu a otázek, které se zaměřily na odhalení špatné organizace výuky a její zlepšení. Studenti si na vlastní kůži vyzkoušeli spuštění videoprojekce a také předem vyplnili dotazníky, jakým odborným předmětům dávají ve škole přednost.

Program celoživotního učení, který poskytl dotaci projektu Study Line, je zaměřený na studenty a jejich pedagogy.

Projekt Study Line se koná na této škole již třetím rokem, zkoumá výukové metody jiných škol a přístup k vzdělávacím a odborným předmětům všeobecně. Hlavním cílem je vytvoření co největšího uplatnění absolventů škol v zemích EU a možnosti pokračování ve studiu doma i v zahraničí.
Další plánované mobility se uskuteční v dubnu ve Finsku a v červenci opět v České republice.

(miw)