Výsledek můžete vidět od pondělí 16. února na Pivovarském náměstí před Krajským úřadem. Výstava bude zahájena v 10 hodin a prohlédnout si ji můžete až do 28. února.

„Před dvěma lety nás požádali členové Českého svazu bojovníků za svobodu o návrh na plakát ke vzpomínkové akci u památníku v Choustníkově Hradišti. Při přípravě podkladů pro tvorbu plakátu jsme zjistili, že se jedná o obzvlášť silné téma, kterému nemůžeme věnovat pouze plakát, ale musíme se jím zabývat podstatně více. Zejména, jestliže letos uplynulo rovných 70 let od těchto dramatických válečných událostí," představil smysl výstavy ředitel Střední školy propagační tvorby a polygrafie Rudolf Volhejn.

Koncentrační tábor Gross – Rosen ležel pouhých 60 kilometrů od hranic Královéhradeckého kraje a byl jedním z osmi táborů, který měl pobočné lágry i v našem kraji. Tento tábor byl mezi vězni pověstný pro svou krutost a osvětimští vězni ho dokonce označili za nejhorší, jaký kdy poznali.

Studenti získali inspiraci v Památníku Gross – Rosen, v polských archivech, z přednášek historika a díky autentickému svědectví pamětníka – vězně z tohoto koncentračního tábora.

Z koncentračního tábora Gross – Rosen byl v únoru 1945 vypraven transport smrti. Při pochodu za krutých podmínek bylo u Chroustníkova Hradiště popraveno 179 nemohoucích vězňů.