Právě s touto univerzitou fakulta v loňském roce uzavřela smlouvu o možnosti vzájemné výměny studentů. Díky ní mohly již letos začátkem června vycestovat studentky Michaela Cibulková a Jitka Váňová do dalekého Bangkoku. Jejich studijní pobyt potrvá do října.

Skupina thajských hostů v čele s prezidentem školy Chuangchote Bhuntuvechem mimo jiné zhlédla prezentaci o České republice a možnostech studia v Hradci Králové, která je inspirovala k následnému projednání dalších oblastí spolupráce mezi oběma školami.

Hostům se líbily studijní a pracovní podmínky v nové budově Fakulty informatiky a managementu v univerzitním areálu Na Soutoku a dále servis, který zahraničním studentům královéhradecké univerzity poskytuje studentská organizace Buddy System. Po posluchačích z Tchaj-wanu hradecká universita přivítá i kolegy z Thajska. (tik)