„Stávající počítačová síť je stará téměř deset let a nevyhovuje současným potřebám. Velké nároky jsou kladené především na zálohování digitalizovaných dokumentů," vysvětlila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast školství a kultury.

Digitalizované dokumenty budou přístupné studentům i široké veřejnosti. Kromě možnosti digitálního zpracovávání velkoformátových dokumentů bude v rámci projektu zmodernizována síťová infrastruktura, zajištěno ukládání a zálohování digitalizovaných a elektronických dokumentů a prostřednictvím posílení klimatizace a doplnění zvlhčování ve stávající vzduchotechnice bude zvýšena ochrana knihovního fondu, který je v mnoha případech unikátní.

Realizace projektu je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu a její zahájení se předpokládá nejdříve ve druhé polovině letošního roku. Projekt má být přínosný nejen pro samotnou knihovnu, ale i pro další paměťové instituce Královéhradeckého kraje a jejich uživatele.