Právě technické a přírodovědné univerzity se potýkají s malým zájmem uchazečů. Po zaměstnancích s jejich diplomy je přitom na pracovním trhu značná poptávka: Například energetická společnost ČEZ oznámila, že bude v příštích deseti letech potřebovat až 12 tisíc expertů na energetiku.

Dotazníky vyplnili i studenti královéhradecké Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Hradební ulice. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1010 studentů.

Při výběru ze 13 oborů – počínaje matematikou přes strojírenství a dopravu až k archeologii a architektuře – projevili chlapci největší zájem o počítačovou techniku, strojírenství a informační technologie. (re)