Jak významnou roli hrála, z dnešního pohledu obyčejná surovina, sůl v pravěku? I s tím se v sobotu a neděli mohli seznámit návštěvníci Archeoparku pravěku ve Všestarech.

Víkendový program se nesl v duchu tématu sůl nad železo. Návštěvníci se mohli dozvědět o tom, jak bylo například pracné získat sůl 
z vody, což byla jedna z metod, kterou lidé v době železné využívali.

Nebylo to ale vše. K vidění toho bylo v Archeoparku daleko víc. Připravena byla 
i komentovaná projekce 
k tématu, práce s nejstaršími železnými sekyrami, ukázka tkaní na vícebrdém tkalcovském stavu či příprava mouky na mlýnku řeckého typu.

„K vidění u nás je o tomto víkendu i jeden z postupů, jak v době železné, respektive halštatské získávali sůl 
z vody. K tomu lidem sloužilo upravené ohniště. Každopádně v našem Archeoparku Všestary pravidelně pořádáme tématické dny," popsal jeden z bodů víkendového programu ředitel archeoparku Radomír Tichý. 
V dávné době se samozřejmě tato surovina, bez které je současná kuchyně těžko představitelná, těžila i v dolech. Sůl tak hrála velmi důležitou roli a byla velice cenným artiklem.

Obecně je Archeopark ve Všestarech poměrně unikátní projekt. „Spojili jsme dohromady expozici v kryté budově, abychom představili život v pravěku. A pak k tomu náleží i venkovní část. 
V „oživené" dny si mohou lidé lépe osvojit život v tehdejších podmínkách," doplnil Tichý.

RITUÁLY ETRUSKÉ KULTURY

Zajímavostí, se kterou se mohli návštěvníci setkat, bylo i věštění z jater. Etruskové bylo etnikum, které obývalo sever Itálie. Ti byli známí pro své věštecké rituály a celkově i pro velkou náklonnost k uctívání téměř všeho v přírodě. Pracovníci si o víkendu na toto téma připravili především pro nejmenší zábavnou hru, při které děti okusily magii dávných časů.