„Kostel je v havarijním, neutěšeném stavu," byl mnohem přímější Jindřich Vedlich, náměstek primátora města, do jehož majetku chrám patří.

Už před dvěma lety se přitom mluvilo o brzké rekonstrukci. „Odhalili jsme napadení dřevokaznými škůdci, které se musí řešit," pronesl Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče.

V současné době je projekt ve fázi přípravy dokumentace. „Bohužel, jsme ve skluzu," přiznal Vedlich.

A především ve fázi hledání prostředků. Původně měla být rekonstrukce financována
z dotací z takzvaných norských fondů, nyní se však hledá i další možnost.

Tou by mohlo být zařazení rekonstrukce do integrovaného plánu rozvoje města. 
V tomto případě však záleží na faktu, zda v těchto zdrojích nějaké finance zůstanou. „Proto bych opravdu nerad říkal datum, kdy se začne," podotkl Vedlich.

Oprava by měla probíhat pod jakousi halou vytvořenou nad kostelem. Nyní je její cena vyčíslena na 22 milionů korun. Město však doufá, že soutěž na zhotovitele srazí sumu mnohem níž, podle zvyklostí až o 40 procent.

Kostel, který se stěhoval…

Nevšední stavba má nevšední osud. Chrám svatého Mikuláše 
v Jiráskových sadech je více než 500 let starý, přesto v Hradci stojí teprve od roku 1935.

Jak se to mohlo stát? Kostel se prostě přestěhoval, původně totiž stál v obci Habura na východním Slovensku. Od ní ho Hradec koupil za vlády starosty Josefa Václava Bohuslava Pilnáčka.

„Není to nic výjimečného. Takto 
se stěhovalo za první republiky až sedm kostelů," říká protopresbyter pravoslavné církve Milan Augustýn Jareš.