V církevním kalendáři byly její jmeniny již 4. srpna. Lýdie je historickým územím v Malé Asii shodným zhruba s dnešními tureckými provinciemi Izmir a Manisa. Obyvatelstvo mluvilo lýdštinou, která je dnes mrtvým jazykem z anatolské jazykové skupiny.

Nositelkou jména je například americká modelka Lydia Hearst (narozena 1984). Patří mezi nejbohatší Američanky, a to už díky své rodině, neboť je jednou z dědiček mediálního impéria Hearst.

V církevním kalendáři dnes objevujeme svatého Jana od Kříže, jenž žil v 16. století ve Španělsku. Původně se jmenoval Jan de Yepes. Byl římskokatolickým knězem (vysvěcen 1567) a mnichem v řádu karmelitánů.

Již za jeho života se podařilo prosadit oddělení bosých karmelitánů od tzv. „obutých“, tedy těch, kteří se k reformě řádu nepřipojili.

Jeho dílo představuje vrchol španělské křesťanské mystiky. Nejznámější světcovy spisy (Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Živý plamen lásky) jsou komentáře k jeho mystickým básním.

Je mimo jiné patronem mystiků, teologů-mystiků a španělských básníků. V roce 1726 byl prohlášen za svatého a v roce 1926 za učitele církve.