Oleg

Jmenoval se tak i první historicky doložený kníže Kyjevské Rusi, který vládl v Novgorodě a od roku 882 v Kyjevě. Spojením Novgorodu s jižními oblastmi dal základ Kyjevské Rusi. Podrobil si východoslovanské a finské kmeny a v roce 911 uzavřel výhodnou smlouvu s Byzancí.

V církevním kalendáři má svátek Eustach. Byl vychován v pohanské víře a stal se statečným vojákem. Legenda vypráví, že na lovu spatřil jelena, mezi jehož parohy zářil kříž. Tato událost způsobila jeho obrat ke křesťanství. Od tohoto okamžiku však začaly potíže. Zchudl, jeho ženu prodali do otroctví a jeho synové zemřeli. Ač později opět dosáhl skvělých vítězství jako vojevůdce, když se zjistilo, že je křesťanem, zásluhy šly stranou a byl v roce 118 upálen.