Matouš

Základem obou jmen – a Matyáše k tomu – je totiž jméno Mattithjáh, které se rozšířilo díky tvarům Matthaios (Matouš) a Matthíás (Matyáš, Matěj). Mají tolik společného, že je mnohé jazyky ani nerozlišují.

Matouš se původně jmenoval Levi a byl celníkem. Jednou ho navštívil Ježíš a řekl mu: „Levi, následuj mne.“ Oslovený tak učinil, Ježíš ho přijal mezi apoštoly a začali mu říkat Matouš. Okolo roku 42 prý opustil Palestinu a odešel hlásat křesťanskou víru do Egypta a Etiopie. Jak dlouho žil a jak zemřel, není jisté. Nejvíce se Matouš proslavil svým evangeliem, jež sepsal ještě před svým odchodem z Palestiny. V jeho spisu jsou podána hlavně slova a činy Ježíše Krista, historie jeho utrpení a zprávy o zmrtvýchvstání. Jeho spis byl určen především Židům, které chtěl Matouš oslovit a získat je pro křesťanství.