Jméno lze vysvětlit i tak, že "rád slaví jaro".
Do našich dějin se zapsali dva Jaromírové. První byl synem knížete Boleslava, a když se dostal k moci jeho nejstarší bratr Boleslav III., stíhalo ho jedno neštěstí za druhým. Bratr ho nechal vykastrovat a jenom útěkem si zachránil život. Tehdy docházelo k častým změnám na knížecím stolci, a tak byl povolán i vyhnanec Jaromír. Stal se knížetem, ale jeho mírná povaha přinesla zemi rozvrat a bratr Oldřich ho sesadil z trůnu, uvěznil a později ho nechal i oslepit. Roku 1035 byl Jaromír zavražděn.
Druhý Jaromír se stal biskupem. Ve svém úřadě si počínal velice energicky a zpočátku i zodpovědně. Zradila ho však jeho prudkost. Po sporech s českým králem Vratislavem odešel do Uher, kde roku 1090 zemřel.