Zlata

I cizí podoba tohoto jména zní velice pěkně – Aurelie, Aurélia nebo také Aranka – základem všech těchto jmen je latinské slovo aurum čili „zlato“.
Patronkou tohoto jména je sv. Aurelie. Sestavit její životopis není vůbec jednoduché, protože v zachovaných zprávách se mísí život mnoha jiných nositelek tohoto jména. Nejpravděpodobnější je asi příběh ženy, která žila od roku 975 jako rekluza (dobrovolně zazděná) u kláštera sv. Emerama v Řezně. Aurelie zde strávila na modlitbách neuvěřitelných 50 let a zemřela prý 15. října roku 1027. Její ostatky přenesli mniši do benediktinského klášterního kostela sv. Emerama, kde v roce 1330 postavili nad jejím hrobem drahocenný sarkofág. Její kult se velmi výrazně rozvinul ve středověku v alsaském Strassbourgu.