Dana

Jméno je hebrejského původu a znamená „soudkyně“. Mužským protějškem je Dan.
 
V církevním kalendáři je dnes Damas. Tento světec se narodil kolem roku 305 ve Španělsku nebo v Římě. Stal se jáhnem papeže Liberia. Sám pak byl papežem od roku 366 do roku 384.
 
Jeho zbožný vztah k mučedníkům a znalost Písma svatého ho ostatně k tomu, aby usedl na papežský stolec, přímo předurčovaly. Byl zvolen většinou římských kněží, ale vzápětí mu vyvstal soupeř v Ursinovi, jehož zastánci vyvolali opravdové srocení. Ursinus poté zahájil proti Damasovi trestní proces, takže papež byl nucen ospravedlňovat se na koncilu italských biskupů. Papež Damas rozšířil úctu k mučedníkům, budoval katakomby a jiné církevní stavby, byl i vynikajícím duchovním básníkem. Je patronem proti horečce.