Simona

Ač je to jméno francouzské, původ má v hebrejštině a znamená „naslouchající“. Je ženským protějškem Simona (Šimona).
V církevním kalendáři je Jana Františka de Chantal. Narodila se v roce 1572 jako dcera burgundského předsedy parlamentu. Vdala se ve svých 20 letech za barona Kryštofa de Chantal. Jejich manželství bylo velice šťastné. Měli šest dětí, z nichž dvě zemřely maličké. Po deseti letech manželství její choť zemřel po úrazu a mladá vdova se starala o čtyři malé potomky. Těžkou situaci zvládla i díky svému intenzivnímu duchovnímu životu.
Jako vdova rozdala majetek chudým, spolu s biskupem Františkem Saleským založila řeholní družinu Navštívení Panny Marie v Annecy, pečující o chudé dívky a nemocné. V Savojsku a ve Francii založila 87 klášterů. Je patronkou salesiánek a za šťastný porod.