Jméno ERIKA znamená ctihodná, všemocná vládkyně. Nosí jej téměř sedm tisíc obyvatelek České republiky.


V církevním kalendáři je dnes jeden z mnoha Františků. Tentokrát jde o Františka z Pauly.

Je patronem poustevníků, ochráncem proti moru a působí proti manželské neplodnosti. Od roku 1943 je rovněž patronem italských námořníků.
Narodil se v roce 1416 v Kalábrii na jihu Itálie, v městečku Paula (dnešní Paola). Stal se poustevníkem a nevzdal se toho, ani když do konce svého života žil na francouzském královském dvoře.

Zemřel v Tours 2. dubna 1507. Svatý František se proslavil především svými zázraky, schopností předvídat budoucnost a vzdálené události.
Jeho následovníci jsou ve světě známí jako Nejmenší bratři sv. Františka z Pauly.