Richard


Ve stejný den v roce 1253 zemřel svatý Richard, biskup z Chichesteru, patron uvedeného britského města. Jméno Richard nosil i jiný velký syn Anglie – Richard Lví Srdce (1157 – 1199).

V církevním kalendáři má svátek Nikita, který žil v 8. až 9. století. Narodil se v Cesareji, v Bythinii, dnešním Turecku. Stal se mnichem v medikianském klášteře na úpatí Olympu. Byl vysvěcen svatým Tarsiciem a později zvolen opatem. Za vlády císaře Lea III. odsoudil obrazoborectví, byl vypovězen. Když nastoupil na trůn císař Michal Koktavý, bylo Nikitovi povoleno, aby se vrátil. Do smrti žil jako poustevník nedaleko Konstantinopole. Je patronem exulantů.