Filip

Jeho patronem je Filip Neri (1515 až 1595). Italský světec, který pocházel z Florencie a původně studoval filozofii, býval prý vždy veselý. Byl mystikem, zakladatelem oratoriánů, pečoval o nemocné a umírající. Stal se jedním z nejvyhledávanějších zpovědníků a rádců. Je patronem humoristů.

Slavným nositelem jména byl král Filip II., který nechal vystavět El Escorial, jenž se stal monumentem jeho ctižádosti. Za vlády Filipa II. stálo Španělsko na vrcholu moci. Filip II. byl králem Španělska, Neapole, Sicílie, Milána, Nizozemí a amerických kolonií. Královský klášter El Escorial se stal centrem světské a náboženské moci krále. V Pantéonu de los Reyes jsou uloženy ostatky španělských králů a jejich manželek.