Ferdinand


Také toto jméno podobně jako včerejší, což byl Maxmilián, nosilo několik habsburských panovníků a navíc následník císařského trůnu František Ferdinand d’Este.

U nás je spojován především se zámkem Konopiště u Benešova, který koupil v roce 1887 s celým panstvím od Lobkoviců. Arcivévoda do zámku umístil své rozsáhlé sbírky, které získal jednak jako dědictví po svých italských předcích, jednak vlastní sběratelskou činností.

František Ferdinand se v červnu roku 1914 zúčastnil manévrů rakouské armády v Bosně a dne 28. června 1914 se v Sarajevu stal spolu se svou manželkou Žofií obětí atentátu, spáchaného srbským anarchistou Gavrilem Principem.