Církevní kalendář dnes připomíná Mořice. Jméno je latinského původu a můžeme se setkat i s podobou Moric nebo Moris. Jméno znamená, že nositel „pocházel z Mauretánie“. Byl tedy Maurem nebo také mouřenínem. Je připomínán se svými druhy, vojáky, kteří podstoupili mučednickou smrt u Agauna ve Wallisu, dnes Sv. Mořic ve Švýcarsku.

Tito vojáci se svým velitelem Mořicem byli nuceni pronásledovat křesťany, zdráhali se však krutého rozkazu uposlechnout. Proto byl každý desátý muž legie pro výstrahu popraven. Postoj těch, kteří přežili, se však nezměnil. Situace se tedy opakovala stále znovu, dokud všichni nezemřeli.

Působivý obraz nazvaný Mučednictví sv. Mořice vytvořil v roce 1582 El Greco.