Toto jméno nosil samotný archanděl a v církevním kalendáři je dnes připomínán se svými druhy Gabrielem a Rafaelem. Jméno Gabriel je také hebrejského původu a vykládá se jako „Bůh je moje síla“. Stejného původu je i třetí z nebeské trojice, Rafael. Toto jméno se překládá jako „Bůh uzdravuje“.

V církevním kalendáři je dnes připomenuta památka vzácného člověka, Antonína Cyrila Stojana. Narodil se 22. května 1851 v Beňově u Přerova a již od dětství chtěl být knězem. V roce 1920 ho zvolili kapitulním vikářem a 10. března 1921 ho papež Benedikt XV. jmenoval olomouckým arcibiskupem. A. C.

Stojan byl člověkem, který měl vždy na paměti především blaho svých bližních. Všechny prostředky, jež měl, rozdal potřebným.