Na počátku je hebrejské jméno Jan, které se překládá „Bůh je milostivý“. Diskuse V církevním kalendáři má svátek Edmund nebo také Edmond. Svatý Edmund Kampián se narodil v roce 1540 v Londýně. Už když mu bylo dvacet let, patřil k vynikajícím duchovním vědcům v Oxfordu. Jako anglikánský jáhen se při studiu teologie stal katolíkem. Po krátkém pobytu ve Francii vstoupil v roce 1573 k jezuitům.

Studoval také v Brně a v Praze, kde byl v roce 1579 vysvěcen na kněze. Tam také založil první českou Mariánskou družinu a působil jako profesor rétoriky, filozofie a teologie. V roce 1580 se vrátil do Anglie. Tam však byl uvězněn v Toweru a z vůle královny Alžběty v roce 1581 popraven. Lidové pořekadlo pak praví: O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.