Ženy s tímto půvabným jménem by měly mít rády květiny, protože právě ony jim daly tak překrásné jméno. Zkrácenou domáckou variantou je Květa, možné jsou Květuše, Květuška dokonce i Slávka. V církevním kalendáři je dnes mariánský svátek Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Neposkvrněné početí Panny Marie definoval jako článek víry papež Pius IX. dne 8. 12. 1854 v encyklice „Ineffabilis Deus“, podle níž „blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí díky zvláštní milosti a výsadě, kterou jí udělil všemohoucí Bůh s ohledem na zásluhy Ježíše Krista, spasitele lidského pokolení, uchráněna veškeré poskvrny dědičného hříchu“.

Dnes si také připomínáme Romaricha z Remiremontu a Budoca.