V církevním kalendáři byly její jmeniny již 4. srpna. V církevním kalendáři dnes nacházíme svatého Jana od Kříže, jenž žil v 16. století ve Španělsku. Původně se jmenoval Jan de Yepes. Byl římskokatolickým knězem (vysvěcen 1567) a mnichem v řádu karmelitánů.

Již za jeho života se podařilo prosadit oddělení bosých karmelitánů od tzv. „obutých“, tedy těch, kdo se k reformě řádu nepřipojili. Jeho dílo představuje vrchol španělské křesťanské mystiky.

Nejznámější světcovy spisy (Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Živý plamen lásky) jsou komentáře k jeho mystickým básním. Je mimo jiné patronem mystiků, teologů-mystiků a španělských básníků. V roce 1726 byl prohlášen za svatého a v roce 1926 za učitele církve.