Jazykovědci většinou považují tato česká jména za obdobu latinských Hilaria a Gaudencia. V církevním kalendáři je dnes Valerián. Světec žil ve 4. nebo 5. století. Byl biskupem v Abbenze v Africe. Po vpádu germánských Vandalů, kteří vyznávali ariánské učení, ho údajně vyhnali do pouště, kde pravděpodobně zemřel jako mučedník. Ariánští Vandalové ho totiž chtěli donutit, aby jim přenechal řízení církve, on to ale odmítl.

V některých kalendářích bychom objevili Kristinu či Kristiánu a od ní odvozeného Kristiána. Světice, která se váže k tomuto jménu, žila ve 4. století v Gruzii. Modlitby této panny a křesťanské otrokyně uzdravily nemocnou královnu. Je patronkou Gruzie.

V českém kalendáři má dnes svátek rovněž Zdirad. Toto jméno proslavil i Matěj Milota Zdirad Polák, obrozenský český básník a učitel. Jeho hrob ve Vídeňském Novém Městě byl v roce 2002 restaurován.