Podle vysvětlení jazykovědců to znamená „svaté jméno“ nebo „muže se svatým jménem“. Toto jméno je světově oblíbeno a má mnoho různých podob. Ve starém Římě mu říkali Hieronymus, v Holandsku podobně jako u nás Jeronym, ve Francii Jérome a v Anglii Jerome.

Italové si jméno pozměnili na Geronimo či Girolamo. Jeroným Sofronius Eusebius se narodil kolem roku 347 ve Stridonu (Chorvatsko) a patří k největším osobnostem církevních dějin. Nikdy však nebyl prohlášen světcem a také nezačal ani proces jeho kanonizace.