Toto jméno je slovanského původu a znamená „vrať slávu“. Jméno se často vyskytuje u Přemyslovců. Nejvýznamnější byl nepochybně Vratislav II., který byl druhorozeným synem knížete Břetislava I. a Jitky ze Svinibrodu.

Stal se prvním českým králem z rodu Přemyslovců a řadí se k nejlepším panovníkům, neboť doba jeho třicetileté vlády se nesla ve znamení růstu prestiže a moci českého státu.

V církevním kalendáři má v neděli jmeniny Valerie, která v občanském kalendáři je má 18. dubna. Svatá Valerie z Limoges žila ve 3. století a její kult je rozšířen hlavně ve Francii.