Už v sobotu při slavnostní bohoslužbě udělil biskup Dominik Duka 26 mladým lidem ve věku 15 let takzvanou svátost biřmování. Jde vlastně o křesťanskou dospělost a mladí přijímají sedm darů Ducha svatého. Například – moudrost, rozum, umění zbožnosti a bázeň boží. Při včerejší pontifikální bohoslužbě pak biskup Duka žehnal 40 růžím jako symbolu krve a čestnosti i síly. Řekl, že pro Hradec mají svatodušní svátky mnohem větší význam, protože královna Eliška Rejčka zde měla svatbu na svatodušní svátky, a proto dala katedrále název svatého Ducha.

Katedrála si příští rok připomene své 700. výročí. „Růže mají svou zvláštní symboliku, krve Kristovy, ale také síly Ducha svatého. Křesťanům dávají sílu vytrvat i za cenu riskování vlastního života. Letnice jsou jedním ze základních svátků a pro křesťany to je slavnost Seslání Ducha svatého. Vysílají signál, že jedním z hlavních zákonů pro křesťany je zákon Ježíše Krista, zákon vzájemné lásky,“ řekl nám biskup Dominik Duka.

Při včerejší mši svaté se rovněž připomnělo patnácté výročí vzniku diecézní katolické charity.