Zdravotní sestry Oblastní charity Hradec Králové poskytují péči nemocným již 26 let. V dubnu to navíc bude pět let od doby, co na poslední cestě životem začaly sestry z charity doprovázet i nevyléčitelně nemocné. „Zdravotní sestřičky dojíždí za nemocnými domů, jejich práce je tak psychicky i fyzicky velmi náročná, jsou neustále na cestách. Tým tvoří zkušené a kvalifikované zdravotní sestry, které poskytnou potřebnou odbornou péči. Přidanou hodnotou je pak jejich lidskost, vstřícnost, laskavost a ochota. V rodinách se tak zdravotní sestřičky stávají vítanými a očekávány hosty,“ popisují práci sester pracovníci Charitní ošetřovatelské péče.

Zdravotní sestry nemocné provázejí po celé těžké období a pomáhají rodině zvládat i čas po úmrtí a rozloučení. Do týmu k nim patří také specialisté - lékaři paliativní péče z hradecké Fakultní nemocnice, sociální pracovnice a psychoterapeutka. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. V loňském roce dojížděly zdravotní sestřičky k 569 pacientům a vykonaly více jak 24 000 návštěv.