Zase o něco blíže mají obyvatelé Svinar a blízkého okolí k novému mostu, který byl z důvodu jeho havarijního stavu uzavřen na začátku loňského roku.

Kromě pravomocného územního rozhodnutí má již Krajský úřad, coby investor, od konce minulého týdne nabídky od firem, které se o stavbu nové spojnice přes Orlici ucházejí. Na podatelnu úřadu se nakonec sešly tři nabídky. Nejnižší nabízenou cenou je částka bezmála 65 milionů korun. Stavební práce by mohly začít na jaře letošního roku, průjezdný by most mohl být v listopadu 2018. Dokončení stavby se předpokládá v roce 2019.

„Ve středu jsme obdrželi pravomocné územní rozhodnutí k výstavbě nového mostu. Po vyhodnocení nabídek budeme čekat na stavební povolení. Nejbližší termín, kdy by se nový most mohl začít stavět, je březen letošního roku,“ informoval náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Martin Červíček s dodatkem, že stavba bude probíhat za plné uzavírky. „Pro chodce bude po tuto dobu zřízena provizorní lávka,“ dodal náměstek Červíček.

Součástí zakázky na nový most je demolice toho stávajícího.