Lidé do kontejnerů vyhazují odpady, které tam nepatří. Kvůli tomu odpad není možné zpracovat v kompostárně či bioplynové stanici a místo toho končí na skládce jako běžný komunální odpad.