„Stromky bude možné umístit na stanoviště separace odpadu, odkud je budeme postupně svážet. Chystáme se jezdit každý všední den na celém území města, a to až do pátku 29. ledna. Opět prosíme všechny, aby stromky odevzdávali čisté a holé, tedy bez ozdob a jakýchkoli obalů, jelikož se vozí do městské kompostárny, kde budou zpracovány,“ říká ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

Stromky z rodinných domů pak budou sváženy spolu s výsypem hnědých nádob při lednovém měsíčním svozu bioodpadu v týdnu 18. do 22. ledna. Vánoční stromky mohou lidé také odvézt rovnou do městské kompostárny v areálu letiště, která je pro občany v zimním období otevřena vždy v sobotu od 9 do 15 hodin. Ukládání bioodpadu je pro obyvatele Hradce Králové bezplatné.