„Hledáme nové řešení, jak stavbu využít. Jednání jsme zahájili již v minulém roce s magistrátem města a obrátili jsme se také na kraj,“ uvedl Jan Kindermann ze společnosti Matana, která nemovitosti pro Židovskou obec spravuje.

Město ani kraj však o budovu nestojí. „Za podmínek, které nám Židovská obec nabídla, nemáme o využití stavby zájem. Navíc ji ani nepotřebujeme,“ upřesnil tiskový mluvčí magistrátu Václav Svoboda. Podobně se k návrhu staví i kraj. „Oficiální jednání se uskutečnilo naposledy v roce 2004. Tehdy jsme obec informovali o termínu, kdy se knihovna vystěhuje. Byli jsme osloveni, zda bychom neměli o další využití budovy zájem. Ten však ze strany kraje není,“ dodal Pavel Mertlík, vedoucí oddělení kultury.

Přestože zvenku prošla synagoga rekonstrukcí, vnitřní prostory jsou v žalostném stavu. „Budoucí nájemce by musel být schopen provést opravu na vlastní náklady. Teď už se nebráníme ani komerci. Rádi bychom však, aby synagoga alespoň z části sloužila kulturním účelům,“ řekl Kindermann. Otazník je také nad technickým stavem budovy poté, co ze skladů budou odvezeny tuny knih, které po dlouhé roky konstrukci zatěžkávaly. „Nevíme, jak moc bude stavba samovolně pracovat. To všechno ukáže čas,“ dodal Jan Kindermann.

Historie židovské synagogy v Hradci

Synagoga se nachází na nároží Pospíšilovy třídy a třídy ČSA pod číslem popisným 395. Budova byla postavena v letech 1904–1905 v secesním slohu s orientálními prvky a to podle projektu architekta Václava Weinzettela jako náhrada za starší modlitebnu v rabínském domě. Ten stával na Rokitanského ulici, avšak dnes již neexistuje.

Synagoga byla zasvěcena slavnostní bohoslužnou 24. září 1905. Kromě vlastního modlitebního sálu se v budově nacházel byt rabína a šamese a zasedací síň židovské obce s archivem.

Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, po ní byla krátce využita jako modlitební prostor obnovené židovské náboženské obce.

Po roce 1960 byla adaptována pro potřeby Státní vědecké knihovny, která budovu synagogy letos v září opustí. Před dvěma lety Židovská obec v Praze nechala fasádu synagogy opravit.