Pešková ve funkci vystřídá Radka Balouna, který byl tajemníkem od roku 2004.

„Po komunálních volbách se koalice shodla na tom, že tajemník by měl projít výběrovým řízením, stejně jako volení zástupci města. Pan Baloun to akceptoval,“ řekl dříve Otakar Divíšek. Zároveň popřel, že se vedení města chce tajemníka zbavit kvůli jeho angažovanosti v církvi Jednota bratrská.

Markéta Pešková se narodila v roce 1971 v Havlíčkově Brodě. Absolvovala Právnickou fakultu Karlovy Univerzity, poté pracovala jako advokátní koncipientka v Hradci Králové.

Na radnici nastoupila v roce 2001 jako právnička.