V pátek se chodby základních škol zaplnily rodiči s dětmi, které v září nastoupí do prvních tříd. A v sobotu pokračují.

Celé zápisové martyrium trvá asi tak půl hodiny. Zatímco rodič vyplňuje potřebné dokumenty, jeho ratolest si povídá s učitelkou o všem možném, zpívá písničky, počítá, podepíše se, poznává čtverce a obdélníky a výjevy z pohádek. „Tak už se na tebe Marečku v září těšíme a můžeš i vybrat něco, co pro vás starší spolužáci vyrobili," končí pro nervózního předškoláčka na výbornou jeho první zkouška.

V Hradci Králové by se měla k zápisu dostavit přibližně necelá tisícovka dětí.

V celém kraji to pak bude asi  7040 předškoláků, v roce 2012 jich bylo 6737. Počty prvňáků rostou od roku 2009.