V české společnosti převládá spousta stereotypů. Jedním z nich je i přetrvávající názor na výchovu dítěte. Rozložení sil bývá často nepoměrné. Dané problematice se věnovala včerejší konference s názvem „Táto, jak na to?”konaná v prostorách nového Adalbertina na Velkém náměstí. Zúčastnila se jí zejména odborná veřejnost.

Konferencí prováděl známý moderátor počasí Petr Jančařík. V diskuzích se řešily otázky péče o dítě a jeho výchovu. Souhrnně by bylo možné prohlásit, že se tu probíraly otázky spojené s rolí aktivního otce, kterému často brání faktory jako je výchova a vzdělání. Významnou úlohu hrají i přesvědčení a názory, které si muži v dětství přebírají od svých otců. Každý potřebuje mít vzor, k němuž vzhlíží, a to může být kámen úrazu. Pro spoustu otců je stále naprosto nemyslitelné, že by měli dítě například přebalovat. Například účast u porodů je podstatně vyšší u mladých otců ve věku 25 až 34 let, kde se pohybuje kolem 44 procent, zatímco generace otců ve věku 45 až 54 let se účastní porodů pouze v sedmi procentech. Nejvíce se čeští otcové angažují při volnočasových aktivitách.

„Téma mě opravdu zajímá, protože mám malé děti. Také se sám pro sebe snažím být aktivním otcem. Zároveň se pohybuji v okruhu svých kamarádů z vysoké školy a přijde mi, že si uvědomují spoustu věcí a souvislostí.O své děti se starají. Aktivní otec jsem i ze zištných důvodů, protože když chci rodinu udržet, nezbývá mi, než se zapojit,” uvedl moderátor akce Petr Jančařík. Projekt „Táto, jak na to?” organizuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Jde o podporu aktivního otcovství. „Je to projekt, který má posílit roli otců v péči o dítě. Skutečně je nutné usilovat o větší zapojování mužů do péče o děti, slaďování pracovního a rodinného života. Zároveň se ale neztotožňuji s extrémními feministickými názory,” řekla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková. „Cílem projektu je vnést myšlenku aktivního otcovství do veřejného prostoru, tak aby se o něm konečně začalo diskutovat,” uvedl projektový manažer projektu „Táto, jak na to?” Lukáš Mūller.

Téma zapojování otců do péče vyvolalo žhavé diskuze a posluchači se hlásili jeden za druhým, jen aby mohli získat slovo a přispět svým dílem do debaty.