Petra Koulová z UHK:

„Celý život je v podstatě překážkový běh a záleží jen na nás, zda se na jednotlivé překážky díváme jako na nepřekonatelné bariéry, nebo na příležitosti ke změně. Již před více než deseti lety jsem svůj odborný život spojila s eLearningem na fakultě. Začátky samozřejmě provázela spousta problémů, potíží a třeba i nepochopení. Nicméně po několika letech se eLearning stál běžnou součástí života fakulty. Bez neustálé podpory a pomoci své rodiny a přátel bych nikdy nemohla mít dostatek energie a sil. Za to jim dlužím velké poděkování.“

KAROLÍNA KARPAŠOVÁ