Proměnu květinové výzdoby na Masarykově náměstí vnímají občané za jednu z nejzdařilejších. „Již delší dobu byli naši zahradníci nespokojeni s kompozicí květinového záhonu. Tato významná plocha si zaslouží víc než jednodruhovou výsadbu květin krčících se za plotem," sdělil vedoucí správy městské zeleně Daniel Jeřábek.

Pracovníci technických služeb se zároveň zasluhují za činnosti, kterých by si lidé začali více všímat až v okamžiku, kdy by nedocházelo k jejich provedení. Ke každodenní práci patří zejména nikdy nekončící úklid města, sečení travnatých ploch, čištění dešťových vpustí, údržba komunikací či dopravního značení a mnoho dalšího.