Podle jeho slov bylo v té době město silně komunistické a nechtěli svolat demonstraci napřímo. „Vybavili jsme se nářadím, kolečky a pod záminkou úklidu města jsme burcovali lidi," vypráví Vedlich. Jejich snaha se povedla, lidé zaplnili tehdejší Žižkovo náměstí.

V nedělí třetího prosince studenti zorganizovali lidský řetěz mezi městy. „Tím jsme chtěli symbolizovat solidaritu mezi lidmi a tehdy rivalská města Hradec Králové a Pardubice společně utvořili lidský řetěz. Tehdy byla velká zima, museli jsme občany zásobovat horkým čajem, aby neonemocněli," vzpomíná Vedlich.

Zeď z papírových krabic na tehdejším Gottwaldově náměstí v Hradci Králové.O devět dní později lidé na tehdejším Gottwaldově náměstí postavili z krabic zeď názorů. „Ta měla symbolizovat odpolitizování veřejné správy od komunistů. Na krabicích  byla napsaná velmi trefná hesla, moc komunistů slábla, takže akce byla úspěšná," dodává Vedlich.

Osobně by po revoluci komunistickou stranu zakázal, nyní už je podle něj pozdě a snahy jsou spíše směšné. „S tím co se událo v roce 1989 a 1990 jsem spokojen. Velmi mě těší, že se podařilo navrátit svobodu a demokracii do našeho města. Následné kroky nelze vidět černobíle. Je dobře, že se podařilo oddělit zákonodárnou, soudní a výkonnou moc, což je základní podmínka demokracie. Nejsem ale úplně spokojen s tím, že v začátcích novodobé demokracie byl kladen důraz  spíše na ekonomickou stránku, ale zapomínalo se na morální věci, což je škoda," zakončil Vedlich.

Jak postupovala revoluce v Hradci Králové
Pátek 17. listopadu:
• První informace o sametové revoluci přicházely skrz rozhlas a pražské studenty.

Pondělí 20. listopadu:
• Založení Studentského stávkového výboru a okupace kolejí Na Kotli. Zároveň začali stávkovat divadelníci.

Úterý 21. listopadu:
• Členové studentských stávkových výborů a další dobrovolníci od rána stáli před budovami jednotlivých fakult a vyzývali studenty k připojení se ke stávce. Docházelo k menším konfliktům se SSM i vedením fakult, několik studentů bylo odvezeno na služebny STB (ovšem v souladu s nařízením z centra byli propuštěni). Prvotní rozšiřování povědomí o veřejných setkáních probíhalo tak, že se studenti pohybovali po městě s košťaty a lopatami a pod záminkou úklidu města zvali občany na odpolední demonstrace. Ve městě také vylepovali letáky. Odpoledne se konalo velké shromáždění u zimního stadionu, účastníci byly vyzváni k pochodu na protest proti rozehnání demonstrace ze 17. listopadu.

Středa 22. listopadu:
• Vznikly studentské pracoviště pro tvorbu a kopírování důležitých materiálů, organizaci a koordinaci dalších akcí. Studentští vůdci se integrovali do struktur vznikajících Občanských fór (OF). Od tohoto dne se konala velká shromáždění na dnešním Velkém náměstí.

Čtvrtek 23. až neděle 26. listopadu:
• Probíhaly diskuze s představiteli města, pokračovaly mítinky, demonstrace a rozšiřování symbolů revoluce (svíčky, květiny, trikolory). Docházelo k zakládání místních OF v podnicích a jejich deklaracím o účasti na generální stávce

Pondělí 27. listopadu:
• Od 12 do 14 hodin proběhla generální stávka na podporu požadavků OF a od 16 hodin další masová demonstrace obyvatel Hradce Králové.

Neděle 3. prosince:
• Lidský řetěz mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
(Zdroj: Jindřich Vedlich)