Za daleko vážnější prohřešek může být považováno třeba i nevhodné chování některých studentů, jenž nastolená školní pravidla často obcházejí.

Stejně tak problematická je ale i zvyšující se potřeba žáků používat mobily o přestávkách, kdy volný čas namísto  přípravy na další hodinu tráví například chatováním na sociálních sítích. I přesto  hradecké základní školy zatím o přijmutí zvláštních opatření neuvažují.

„Vzhledem k tomu, že žáci mají ve škole zakázáno používat veškerá elektronická zařízení včetně mobilního telefonu bez souhlasu učitele, jde skutečně o toleranci jednotlivých vyučujících. Osobně se přikláním 
k variantě mobilní telefony nepovolovat," vysvětluje situaci na hradecké základní škole SNP ředitelka Šárka Sýkorová.

„Když uvážíme, že malé přestávky trvají jenom deset minut, musíme používání mobilních telefonů považovat za naprosto nadbytečné," vyjadřuje se ředitelka školy. Výjimku pak můžou tvořit pouze situace, kdy se dítě potřebuje nutně spojit se svými rodiči.

O přijetí zvláštních opatření, která by mohla dopomoci k ještě plynulejšímu průběhu vyučování, ale zatím neuvažuje. „Nemyslím, že by bylo nutné, aby žáci na začátku každé hodiny odevzdávali mobilní telefony," vylučuje ředitelka školy možnost, že by odebírání mobilních telefonů před každou vyučovací hodinou mohlo nějak dopomoci k zajištění klidu ve třídách.

Podobný názor zastávají také rodiče studentů, kteří si uvědomují, že kromě možností školy ke zlepšení situace mohou pomoci i vhodným působením na své děti i správným rozhodnutím, kdy by jim měli pořídit jejich první telefon. „Přestože škola se snaží vymezit školním řádem pravidla používání mobilního telefonu, zásadní odpovědnost spočívá také na rodičích, kteří by dětem měli vysvětlit, jak se s tímto přístrojem správně zachází," uvádí maminka dvou žáků základní školy.

„Mému staršímu synovi jsem telefon pořídila v deseti letech, zatímco ten mladší ho stále ještě nemá," doplňuje sympatická maminka na závěr i zamyšlení pro ostatní rodiče, kteří by měli zvážit, jaký věk jejich dítěte je pro pořízení prvního mobilu ten nejoptimálnější.   (ph)