O životy lidí se začala obávat hradecká radnice. Uzavřela chodník pod historickými terasami u zimního stadinu.

Staré zdi začínají viditelně povolovat a část svahu se může kdykoliv sesypat na vnitřní silniční okruh.

„Situace je skutečně velmi vážná. Po posledním prudkém dešti se zeď ještě víc vyvalila směrem k chodníku. Proto jsme museli zasáhnout,“ uvedl mluvčí radnice Václav Svoboda.

Terasy patří římskokatolické Katedrální kapitule při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové. Radnice před několika lety požádala církev o převod pozemků s tím, že ze zpustlých hradeb vytvoří odpočinkovou zónu v parkovém střihu. Vyjednávání podmínek se však stále protahuje.

„Vyhověli jsme všem požadavkům, ale stále to nikam nevede. Budeme muset vyzvat církev, aby začala s opravami sama, protože město nemůže investovat do cizího majetku,“ dodal Svoboda.

Podle sekretáře hradeckého biskupství Vojtěcha Macka je však výzva města zbytečná. Darovací smlouva je prý těsně před podpisem.

„Převod pozemků je již déle domluvený. Je totiž podepsaná smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi katedrální kapitulou a městem.

Jednou z podmínek k uzavření darovací smlouvy bylo zaměření dotčených pozemků, které proběhlo právě dnes. K převodu by mělo dojít nejpozději do dvou měsíců,“ řekl včera Vojtěch Macek.

Proces vyjednávání podmínek byl podle sekretáře částečně prodloužený tím, že katedrální kapitula zvažovala, že si terasy ponechá. Děkan kapituly Josef Růt již dříve prohlásil, že chyba byla také na straně města, které o terasy nejevilo velký zájem.

Rekonstrukce teras u zimního stadionu by měla město přijít na zhruba dvacet milionů korun.

„V rozpočtu na letošní rok máme peníze na projektovou dokumentaci, větší balík je ve výhledu na příští rok, kdy má rekonstrukce začít. Peníze na ni jsou připravené,“ potvrdil Zdeněk Hrubý z radnice.

Letos má město v plánu zahájení obnovy hradeb mezi schodišti Gočárovo a Bono Publico za zhruba 46 milionů.