Streetworkeři – terénní sociální pracovníci z občanského sdružení Prostor Pro se snaží mladým lidem zprostředkovat pomoc a podporu přímo v místech, kde mládež tráví většinu času: v ulicích, parcích, klubech, hernách, na zastávkách a nádražích.

V současné době se jejich pole působnosti rozšiřuje ještě do dalších míst, kde žijí mladí lidé. Jde například o královéhradecké školské zařízení Domov mládeže, internát a školní jídelna.

Myšlenka spolupracovat se školským zařízením, ke kterému náleží i internát v Hradecké ulici, vychází především ze zájmu ubytovaných studentů o služby terénních pracovníků.

„V této lokalitě se pravidelně pohybujeme a s několika klienty zde již kontakt udržujeme. Dosud jsme se s nimi setkávali na ulici. Nyní nám vedení Domova mládeže umožnilo využívat jednu internátní místnost, kde zřídíme kontaktní místo,“ sdělila Eliška Suchánková, koordinátorka Terénního programu Street.

Na tomto místě budou streetworkeři vždy jednou týdně v předem danou hodinu k dispozici mladým lidem, kteří v internátě žijí.

„Budeme tu pro ně, když si budou chtít popovídat o tom, co je zrovna trápí, nebo se o něčem poradit. Naše služby poskytujeme anonymně, tudíž nám o sobě klient nemusí říkat žádné informace, zaručujeme mu mlčenlivost a respekt,“ upřesnila Eliška Suchánková.

Záleží jen na ubytovaných studentech, zda těchto služeb využijí. „Pro mladého člověka, který se náhle ocitne sám v novém městě a na nové škole, je mnohdy tato situace velmi obtížná. Musí se adaptovat na nové prostředí a podmínky, zvyknout si na nový režim ve škole a navázat nové vztahy. V této chvíli může být ve zvýšené míře ohrožen negativními jevy, jako je šikana, experimentování s návykovými látkami, záškoláctví apod. Proto je naše působení zde tak důležité,“ dodala Eliška Suchánková.