RADEK ŠPRINC Když zástupci dopravního podniku rozlepili obálku s fakturou od firmy Strabag za výstavbu nového autobusového nádraží, nestačili se divit. Částka na dokladu totiž byla o zhruba 35 milionů korun vyšší než dohodnutá suma.

„To jsme odmítli. Oni to ale nevzdali a běhen září poslali návrh dodatku smlouvy, ve kterém požadovali navýšení dokonce o 39 milionů. Ani s tím jsme samozřejmě nemohli souhlasit,“ řekl ředitel Dopravního podniku Hradec Králové Miloslav Kulich.

Dopravce měl původně Strabagu zaplatit 392 milionů korun. V srpnu 2007 ale zástupci obou stran podepsali dodatek, ve kterém se cena zvýšila přibližně o 75 milionů korun a termín dokončení se odložil na listopad.

„To byl jediný dodatek. My jedeme přesně podle smlouvy a tam se nic o dalších částkách nepíše,“ dodal Miloslav Kulich. Vedení Strabagu namítá, že projekt nádraží, který nechal vypracovat dopravní podnik, obsahoval mnoho chyb, a proto byly nutné změny. „Na nedostatky jsme investora od zahájení stavby trvale upozorňovali. Projekt terminálu by bez rozsáhlých změn technicky nebylo možné realizovat,“ tvrdí mluvčí firmy Miroslava Köhlerová.

Strabag požaduje také navrácení bankovní garance ve výši 80 milionů korun, o kterou přišel nesplněním termínu výstavby nádraží, a také navýšení rozpočtu rekonstrukce Riegrova náměstí zhruba o 16,5 milionu korun. „Kdyby nebyly provedeny změny a vícepráce, náměstí by nesplňovalo bezpečnostní a technické normy a nemohlo by dojít ke kolaudaci. Vícenáklady vznikly kvůli těmto úpravám. Budeme usilovat o dohodu s investorem,“ dodala Miroslava Köhlerová.

Vedení radnice však vyplacení náhrad odmítá. „Tohle nemůžeme prohrát. Kdyby ano, tak nevím, k čemu máme zákon o zadávání veřejných zakázek. Změny na stavbách jsou běžné. Ale měli si je nejdříve dát schválit i s financemi,“ dodal náměstek primátora Josef Malíř.