Pro pokračovaní jeho vlády ale všichni ruku nezvedli. Devět zastupitelů z pětadvaceti  bylo proti nebo se zdrželo. Pozdvižení vyvolal návrh Michala Krejčího (Svobodní): „Domnívám se, že se porušil bod číslo osm jednacího řádu. Chci to dát do zápisu," uvedl po hlasování o způsobu volby místostarosty.

V prvním odstavci tohoto bodu se totiž píše, že pokud požádá zastupitel o tajné hlasování v případě personálních záležitostí, musí mu být vyhověno a není třeba většiny zastupitelstva. V zasedací síni, která je historicky vyzdobena, se tak strhla debata, jak bod vyložit. Nakonec Krejčího  připomínku do zápisu starosta povolil a zastupitelé hlasovali o změně jednacího řádu, aby z něj odstavec bodu osm zmizel. Poté museli zástupci města odhlasovat zrušení způsobu volby místostarosty a vzápětí o ní znovu hlasovali.

Bojkot radních

Také volba radních se neobešla bez připomínek. Koalice navrhla čtyři členy, zbývalo tedy jedno volné křeslo. „Opozice nenavrhuje další kandidáty. Nechceme být pátým kolem u vozu. Po volbách jsme chtěli širokou koalici, vznikla ale jen těsná," pronesl Jaroslav Šedivý (ČSSD).

Tomu oponuje Louda, který tvrdí, že koalice vznikla jen pro ustavující zasedání a volbu orgánů města. „Doufám, že nyní zchladnou hlavy, uklidní se emoce a budeme schopni pracovat. Čeká nás hlavně schválení rozpočtu na příští rok a domluva, co chceme v příštích čtyřech letech pro město udělat. Myslím si, že nebude problém s ostatními komunikovat a neschvalovat věci jen čtrnácti hlasy," dodal Louda.

Z měst na Hradecku už své vedení nezná pouze Hradec Králové, kde mělo být ustavující zasedání v úterý. V krajské metropoli totiž podala žalobu strana Hradečtí patrioti, která ve volbách kandidovala. Zpochybňuje postup okrskové volební komise v Třebši při sčítání hlasů. Soud tak musí nejdříve rozhodnout, poté může být svoláno zastupitelstvo.

Nový Bydžov
close Pavel Louda, Nový Bydžov. zoom_in Starosta:
Pavel Louda (ODS)

Místostarosta:
Bohumil Orel (Nezávislí)

Další členové rady:
Aleš Janouch (ANO 2011)
Vratislav Smutný (ANO 2011)
Milan Štoček (ODS)
Romana Řehořková (Volba 
pro město)

Rada města je sedmičlenná, ale sedmého člena bydžovské zastupitelstvo zatím neschválilo.