Na stožárech radnic všech pěti okresních měst bude 10. března symbolicky vyvěšena tibetská vlajka. Jen sídlo kraje – Nový Pivovar v Hradci Králové – bude mlčet. Zastupitelé rozhodli, že se dilema – vyvěsit, či nevyvěsit – ani nedostane na program jednání.

Radnice „drží basu“

Vlajka země, která násilně pozbyla svých práv, bude na výraz solidarity tradičně vyvěšena v Rychnově nad Kněžnou. „Rozhodla o tom rada města. Důvody není třeba dlouze rozvádět. Myslím, že smysl podpory je jednoznačný,“ sdělil starosta Jiří Rokl.

Státní symbol s modře a červeně zářícím sluncem bude také vlát před trutnovským městským úřadem. Potvrdil to vedoucí odboru Kanceláře města Luboš Rathouský.

Číňany obsazený Tibet má podporu v Jičíně i v Hradci Králové. A rovněž náchodská radnice je s ním solidární, i když podle slov místostarosty Jaroslava Rohulána bude rada města tento akt na nejbližším zasedání teprve schvalovat.

Královéhradecký kraj se k tibetské otázce nevyjádří. „Zastupitelé odhlasovali, aby se tento bod ani nedostal na program jednání,“ potvrdil mluvčí kraje Jiří Hošna.

Přece bude vlát!

Připojit se k protestní akci Vlajka pro Tibet navrhoval vicehejtman Vladimír Derner. „Odkazy na obchodní vztahy s Čínou jsou smutným obrazem, jak se konzum stává hlavní hodnotou naší společnosti,“ říká radní Derner. „Proto se k akci hlásím sám. Koupil jsem si vlajku a vyvěsím ji z okna své kanceláře,“ vysvětluje způsob provedení. „Domnívám se, že jsem na alespoň kousek místa na veřejné budově dostatečně přispěl svými daněmi,“ řekl Vladimír Derner.

V roce 1950 obsadila čínská armáda Tibet. Dne 10. března 1959 bylo při protiokupačním povstání zabito 80 000 Tibeťanů.

Měl by hradecký magistrát podpořit Tibet vyvěšením vlajky? Co si myslíte o vlivu Číny na celý svět? A jak vnímáte vyvěšování vlajek politiky?
Váš názor nám napište do DISKUSE pod článkem.